Výstava PřístavVlna KUMST
Výstava PřístavVlna KUMST

Od úterý 04. 04. 2023 18:00
Do pátek 28. 04. 2023 18:00
V
V
Kulturní a jiné

Výstavní projekt PřístavVlna KUMST zkoumá přístupy práce se zvukem v kontextu využívání různých médií pro zaznamenávání – charakteristické různými přesahy, volbou materiálů, tvůrčích kanálů a formou zprostředkování. Propojuje prostor s naladěním na experiment a různorodost využití. Výstava si klade za cíl propojit výzkumný přístup ke zvuku s dalšími aspekty hudební produkce – rozšířit pojetí.

Výstava představuje vybraná díla umělců Martina Marka, Poliny Khatsenka a Jiřího Suchánka. Jejich prezentované projekty divákovy umožní vnoření se do vnímání jednotlivých světů a přístupů práce s médiem – možnosti, jak vnímat, uchopit a přetvářet prostor zvukem.

Umělci: Martin Marek, Polina Khatsenka, Jiří Suchánek

Kurátorka: Tamara Pavlechová

< Zpět na výpis akcí