TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
Z OBCHODNÍCH PODMÍNEK KUMST

KUMST: Kdo jsme a co nabízíme?

KUMST je kreativní hub, který podporuje každého, kdo se chce profesionálně živit tvorbou v rámci kulturních a kreativních odvětví. Proto mimo jiné pořádáme akce spojené s těmito odvětvími a podnajímáme lidem z těchto odvětví zasedačkypracovní místa v coworkingu. Každou z těchto našich služeb upravují zvlášť jednotlivé obchodní podmínky.

KUMST je provozován JIC, zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 711 80 478. JIC podporuje podnikatele a stará se o rozvoj inovačního ekosystému v Jihomoravském kraji. Zřizovateli JIC jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Jak si můžu službu objednat a zaplatit?

Pro objednání služby musíš mít zřízený členský účet na našem webu www.kumstbrno.cz. Pokud už máš v KUMSTu podnajaté studio, máš členský účet zřízený automaticky. Aktuální nabídku všech našich služeb včetně jejich ceny najdeš na webu, kde si je prostřednictvím členské zóny můžeš objednat. Vybranou službu musíš zaplatit do 10 minut po provedení objednávky členské zóně prostřednictvím online platební brány provozované společností ComGate Payments, a.s.jinak se objednávka ruší.

Jak můžu objednanou službu stornovat?

Účast na akci a podnájem zasedačky můžeš stornovat bez stornopoplatku minimálně 24 hodin do plánovaného začátku.

Podnájem coworkingového místa můžeš stornovat bez stornopoplatku nejpozději do 8:00 hodin posledního dne předcházejícího plánovanému začátku doby podnájmu coworkingového místa.

Pokud nestihneš stornovat službu v uvedených lhůtách, zaplacenou cenu ti bohužel vrátit nemůžeme a tato bez náhrady propadá. Stornuje se vždy prostřednictvím členské zóny na webu. Zaplacenu cenu řádně stornované služby vracíme do 14 dnů.

Na jak dlouho a v jakém počtu si můžu objednat coworkingové místo?

Coworkingové místo si můžeš objednat vždy jen jedno a v rámci jedné objednávky maximálně na 23 dnů, které ale nemusí být po sobě jdoucí. Veškeré objednávky můžeš provádět vždy maximálně na 6 měsíců dopředu ode dne provedení objednávky Pokud si objednáš podnájem na dobu minimálně 3 po sobě jdoucích dnů, už jde o dlouhodobý podnájem. Nájemné se udává v denní sazbě.

Jak vypadá coworkingové místo?

Budeš mít sdílené pracovní místo, které je zrovna v daný čas v coworkingových prostorách k dispozici. Bude složené z pracovního stolu a židle, případně dalšího vybavení. Coworkingová místa jsou v coworkingových prostorách KUMST v 2. patře budovy A.

Kdy mám ke coworkingovému místu přístup?

Pro vstup do KUMSTu i do coworkingových prostor si jednorázově koupíš čipové karty, které můžeš na základě nové aktivace používat i při dalších podnájmech. Do coworkingových prostor se proto dostaneš kdykoliv, kdy je v KUMSTu pracovní den (tedy není víkend, státní svátek nebo den, kdy je KUMST zavřený). Celková doba podnájmu ti ale začíná se začátkem otevíracích hodin KUMST první den podnájmu a končí jejich koncem poslední den podnájmu.

Za jakým účelem si můžu podnajmout coworkingové místo?

Coworkingové místo můžeš využívat k výkonu své podnikatelské činnosti nebo jiné pracovní činnosti spadající do kulturních a kreativních průmyslů (to jsou zejména architektura, design, móda, film, herní vývoj, knižní trh, kreativní reklama, hudba, rozhlas a televize aj.). V případě dlouhodobého podnájmu by ses měl účastnit komunitního života v KUMST a využívat coworkingové místo dostatečně často.

Za jakým účelem si můžu podnajmout zasedačku?

Zasedačku můžeš využívat k pořádání porad, jednání, seminářů, workshopů, prezentačním akcím apod. v rámci tvé podnikatelské nebo jiné pracovní činnosti spadající do kulturních a kreativních průmyslů.

Proč se mi od doby podnájmu zasedačky odečítá posledních 5 minut?

Posledních 5 minut poslední rezervované půlhodiny podnájmu zasedačky se automaticky odečítá. Doba podnájmu je proto o 5 minut kratší, než jakou jsi objednal, ale cena se tím nesnižuje. Proč? Chceme zajistit, aby střídání klientů v zasedačce proběhlo hladce a další podnájem začal na čas. Cena nájemného je rovnou stanovená tak, aby odpovídala takto zkrácené době.

V případě jakýkoliv nejasností se můžeš obrátit na hello@kumstbrno.cz a dotaz si už správného člověka najde.

Děkujeme ti za zájem a odvahu pustit se s námi do tvorby KUMSTí komunity.