ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDO JSME?

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478. Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejícím s návštěvou webu kreativního hubu KUMST.

Tyto Zásady vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje (tzv. právní titul) a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Dozvíte se zde také informace o tom, jaká práva vám jako fyzické osobě ve vztahu ke zpracování osobních údajů náleží a jak je můžete vůči nám uplatnit.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.

Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • fakturační údaje (např. IČ, DIČ, fakturační adresa);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP/Mac adresa);
 • informace smlouvě a jejím plnění (např. název akce, datum jejího konání, označení zasedačky, popis konzultace, datum objednávky, datum zaplacení ceny);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • informace o vaší tvorbě (např. vaše zařazení do kreativního odvětví, vaše místo působení nebo informace o vaší dosavadní tvorbě);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno, heslo);
 • údaje nezbytné pro provedení platby (např. číslo účtu, číslo platební karty, kód banky, IBAN, SWIFT);

To, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakými účely a jak dlouho, záleží na tom, jak a proč jste nám své osobní údaje sdělili, případně jak jsme je o vás získali. Dále naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází.

3. KDY A JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

A. Návštěva webu

Při návštěvě našeho webu o vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Fungování a zlepšení webových stránek

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na zlepšování našich webových stránek

Dle technických okolností

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek

Údaje o vašem chování na webu

Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

Dle technických okolností

Na webu používáme cookies, pomocí kterých analyzujeme vaše chování na webu. Kromě základních cookies, které potřebujeme používat pro správné fungování stránek, můžete použití cookies ovlivnit v nastavení vašeho webového prohlížeče.

Proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu máte navíc právo vznést námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů v daném kontextu přestaneme.

B. Registrace a správa klientského účtu

Na našem webu si můžete vytvořit klientský účet a používat ho na rezervaci zasedačky a coworkingového místa, nebo se registrovat na akci. V takovém případě o vás zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Registrace a správa klientského účtu, vč. provozní komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, fakturační údaje, informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy

Do 3 let od zrušení klientského účtu, nebo od posledního přihlášení

Zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Vaše osobní údaje při registraci účtu nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich uvedení ale nejsme schopni registraci provést ani vám spravovat účet.

Zároveň vám můžeme zasílat novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb. Pokud jste to neudělali hned při registraci, můžete se z odběru newsletterů odhlásit i kliknutím na odkaz v každém newsletteru, anebo nám dát vědět, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali vaše údaje a zasílali vám newslettery.

C. Rezervace zasedačky nebo coworkingového místa

V klientském účtu si můžete zarezervovat zasedačku nebo coworkingové místo dle vašeho výběru. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Rezervace a pronájem zasedačky či coworkingového místa, včetně související komunikace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let po termínu pronájmu prostor; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po pronájmu prostor

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační údaje

Fakturační údaje

Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Tyto základní údaje potřebujeme, abychom vám mohli zasedačku nebo coworkingové místo zarezervovat, pronajmout a komunikovat s vámi. Pokud je akce placená, musíme také plnit právní povinnosti z oblasti účetnictví a daní.

Zároveň vám na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Pokud jste to neudělali již při registraci, můžete vyjádřit i nyní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nejjednodušeji tak, že kliknete na odkaz v e-mailu a odhlásíte se z odběru obchodních sdělení.

D. Registrace na akci

Na našem webu nebo přímo v klientském účtu se můžete registrovat na akce KUMSTu. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Provedení registrace na akci, zajištění účasti na akci, včetně související komunikace

Identifikační údaje

Fakturační údaje

Kontaktní údaje

Údaje nezbytné pro provedení platby

Informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od termínu akce; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let od termínu akce

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační údaje

Fakturační údaje

Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Tyto základní údaje potřebujeme, abychom vás mohli přihlásit na naši akci a zajistit vám účast na ní. Pokud je akce placená, musíme také plnit právní povinnosti z oblasti účetnictví a daní.

Zároveň vám na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Pokud jste to neudělali již při registraci na akci, můžete vyjádřit i nyní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nejjednodušeji tak, že kliknete na odkaz v e-mailu a odhlásíte se z odběru obchodních sdělení.

E. Formulář pro zájemce o prostory v KUMSTu

Pokud se chcete stát součástí KUMSTu, můžete vyplnit formulář pro zájemce o KUMST a dát nám vědět o vašich nápadech. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Uchování informací o zájemci za účelem možného uzavření nájemní či obdobné smlouvy

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce

Do 3 let od vyplnění registračního formuláře

Pokud máte zájem o pronájem prostor v KUMSTu, potřebujeme znát výše uvedené osobní údaje k tomu, abychom vás lépe poznali a vytvořili si představu o vašem působení v KUMSTu. Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, avšak poskytnutím těchto informací si zajistíte, že budete informováni o výběru kreativců do KUMSTu a budete mít možnost s námi v KUMSTu dále spolupracovat.

O tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v případě pronájmu prostor, se více dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů pro správu budov [odkaz Zásady pro správu budov].

F. Formulář pro zájemce o konzultační služby a poskytnutí služeb

Pokud máte zájem o individuální konzultace, můžete vyplnit formulář pro zájemce o konzultace a dát nám vědět o vašich nápadech. My se vám pak ozveme s konkrétní nabídkou konzultace. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Uchování informací o zájemci za účelem poskytnutí konzultace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce

Do 3 let od vyplnění registračního formuláře

Poskytnutí individuální konzultace, včetně související komunikace

Identifikační údaje

Fakturační údaje

Kontaktní údaje

Informace o vaší tvorbě

Informace o smlouvě a jejím plnění

Údaje nezbytné pro provedení platby

 

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 3 let od poskytnutí poslední individuální konzultace, základní informace o smluvních vztahu (jména stran, předmět a doba trvání smlouva atd.) až po dobu 10 let od poskytnutí poslední konzultace

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační údaje

Fakturační údaje

Údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména:

Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

 

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Pokud máte zájem o individuální konzultace, potřebujeme znát výše uvedené osobní údaje k tomu, abychom vás lépe poznali a vytvořili si představu o vašem působení v KUMSTu. Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, avšak poskytnutím těchto informací si zajistíte, že Vám můžeme sestavit nabídku individuálních konzultací na míru a budete mít možnost s námi v KUMSTu dále spolupracovat. Pokud se na konzultaci domluvíme, potřebujeme taky vámi poskytnuté údaje zpracovávat proto, abychom mohli splnit smlouvu o poskytnutí konzultace. Taky pak musíme plnit zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní.

Pokud jste již našim klientem a poskytli jsme vám konzultaci, můžeme vám na základě našeho oprávněného zájmu zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Pokud jste nám to neřekli před poskytnutím služby, můžete vyjádřit i nyní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení. Nejjednodušeji tak, že kliknete na odkaz v e-mailu a odhlásíte se z odběru obchodních sdělení.

G. Newsletter

Prostřednictvím odběrového formuláře na našich stránkách máte možnost se přihlásit k odběru KUMST kreativního newsletteru. Pak zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Zaslání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, nebo nechcete, abychom zpracovávali vaše kontaktní údaje

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme newslettery zasílat.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. To platí i v případě, že se odhlásíte z odběru daných obchodních sdělení (např. kliknutím na odkaz v newsletteru).

H. Kontaktování s dotazy

Prostřednictvím e-mailu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Oprávnění (právní titul)

Doba zpracování

Zodpovězení dotazu

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z vaší strany je zcela dobrovolné. Bez jejich uvedení vám však nemůžeme na váš dotaz odpovědět.

Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

4. KOMU VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJEME

Přesně nevíme, komu budeme vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Externí účetní a auditoři

Účetní a daňovou agendu můžeme svěřit externím odborníkům. V takovém případě jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s vámi a splnění zákonných povinností.

Osoby poskytující marketingové a grafické služby

S přípravou a realizací marketingových kampaní (spočívajících v zasílání newsletterů) nám pomáhají marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici.

Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů.

Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom mohli zajistit řádný platební styk (funkce platební brány, stržení plateb, blokace plateb, SIPO platby apod.), musíme vaše osobní údaje předat osobě, která platební styk zajišťuje.

Právní a daňoví poradci

Občas může vzniknout potřeba, abychom do informací o právních vztazích s vámi nechali nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoba zajišťující rozesílání newsletterů a obchodních sdělení

Může dojít k tomu, že rozesíláním newsletterů a obchodních sdělení pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o vás zpracováváme za účelem zasílání newsletterů.

Pokud budete chtít vědět, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše údaje zpřístupněny, rádi vám vyhovíme.

5. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

Jelikož zpracováváme vaše osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás zde rádi informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat. Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáte vy (umožní ověřit vaši identitu).

Abychom vám ale byli schopni vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, nebo na emailové adrese hello@kumstbrno.cz.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, je vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu  hello@kumstbrno.cz.

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme vás informovat o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na přenositelnost

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a zpracováváme je automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Poskytneme vám je v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, předáme je na základě vaší žádosti jinému správci dle vašeho určení.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již nepotřebujeme vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesl/vznesla jste námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, dostupného na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.