ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KDO JSME A CO ZDE NAJDETE?

Jsme JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 71180478. Jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejícím s návštěvou webu kreativního hubu https://www.kumstbrno.cz/ a s vašim působením v KUMSTu.

Zde si můžete přečíst, jaké osobní údaje o vás používáme, k čemu je potřebujeme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu je uchováváme. Dozvíte se zde také, kdo obecně může mít k vašim osobním údajům přístup, jaká máte práva a jak je můžete uplatnit.

2. CO SI CHCETE PŘEČÍST?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat různými způsoby. Možná vás ale zajímá jen něco konkrétního.

CO KONKRÉTNĚ SE CHCETE DOZVĚDĚT?

 • Jaké informace o mě můžete zpracovávat?
 • Co konkrétně můžete s mými osobními údaji dělat?
  • Návštěva webu, cookies
  • Registrace a správa klientského účtu
  • Rezervace a pronájem zasedačky, coworkingového místa nebo jiných prostor
  • Registrace na akci
  • Rezervace a koupě čipové karty nebo merche
  • Formulář pro zájemce o prostory v KUMSTu nebo rezervaci sálu či showroomu
  • Formulář pro zájemce o poskytnutí konzultačních služeb a poskytnutí služeb
  • Odběr newsletteru
  • Nájemní, coworkingové smlouvy, smlouvy o komisním prodeji, koupě karty a merche a další smlouvy
  • Přístup do budovy, kopie dokladu totožnosti
  • Kamerový systém
  • Ochrana práv a zájmů v KUMSTu
  • Kontaktování s dotazy
 • Kdo může mít k mým osobním údajům přístup?
 • Jaká mám práva?

3. JAKÉ INFORMACE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Za různými účely o vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů. Konkrétní rozsah závisí na tom, jak a proč jsme od vás údaje získali.

Jde konkrétně o tyto kategorie:

 • adresní údaje (např. adresa sídla, trvalý pobyt, doručovací adresa);
 • fakturační údaje (např. IČ, DIČ, fakturační adresa);
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • identifikační údaje vašeho zařízení (IP/Mac adresa);
 • informace smlouvě a jejím plnění (např. název akce, datum jejího konání, označení zasedačky, popis konzultace, datum objednávky, datum zaplacení ceny);
 • informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • informace o vaší tvorbě (např. vaše zařazení do kreativního odvětví, vaše místo působení nebo informace o vaší dosavadní tvorbě);
 • kamerový obraz a záznam (např. online přenos kamer, záznamy z kamer v našichprostorech);
 • platební údaje (např. číslo účtu, číslo platební karty, kód banky, IBAN, SWIFT);
 • přihlašovací údaje (např. přihlašovací jméno, heslo);
 • údaje o pracovní pozici (např. zda jste zaměstnanec právnické osoby, v pozici statutárního orgánu);
 • údaje o vstupu do budovy (např. datum výdeje klíče a vstupný karty, datum a čas použití vstupní karty).

4. KDY A JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

NÁVŠTĚVA WEBU, COOKIES

Používáme cookies a podobné trackery. Když navštívíte náš web, můžeme vám cookies ukládat do vašeho zařízení a zjistit tak některé informace o vašem chování na webu. Informace o cookies najdete zde.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K fungování a webových stránek (nezbytné cookies)

Údaje o vašem chování na webu, identifikační údaje vašeho zařízení

 

Oprávněný zájem na fungování našeho webu

Dle technického nastavení cookies (je rozebráno
v Informacích o cookies)

 

K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek (analytické a statistické cookies)

Souhlas s použitím cookies a se zpracováním osobních údajů

K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům (reklamní cookies)

Souhlas s použitím cookies a se zpracováním osobních údajů

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním osobních údajů za daným účelem přestaneme. Nicméně bez nezbytných cookies nemusí web správně fungovat.

Souhlas s použitím cookies, který nám dáte v cookie liště, můžete kdykoliv jednoduše odvolat v cookie liště a také v nastavení vašeho prohlížeče.

REGISTRACE A SPRÁVA KLIENTSKÉHO ÚČTU

Na našem webu si můžete vytvořit klientský účet a používat ho např. k rezervaci zasedačky, sálu, coworkingového místa, merche nebo se registrovat na akci.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K registraci a správě klientského účtu, vč. provozní komunikace

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, přihlašovací údaje, fakturační údaje, informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, nezbytnost pro plnění smlouvy

Do 3 let od zrušení klientského účtu, nebo od posledního přihlášení

K zasílání novinek o KUMSTu a nabídek  našich služeb

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si  nepřejete newslettery dostávat

Vaše osobní údaje při registraci účtu nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich uvedení ale nejsme schopni registraci provést ani vám spravovat účet.

Zároveň vám můžeme zasílat novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb. Odběr novinek si můžete nastavit ve svém účtu. Z odběru se můžete odhlásit i kliknutím na odkaz v každém  newsletteru nebo se nám můžete ozvat napřímo.

REZERVACE A PRONÁJEM ZASEDAČKY, COWORKINGOVÉHO MÍSTA NEBO JINÝCH PROSTOR

V klientském účtu si můžete zarezervovat zasedačku, coworkingové místo nebo jiný prostor dle vašeho výběru.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K rezervaci a pronájmu zasedačky, coworkingového místa nebo jiných prostor, včetně související komunikace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 1 měsíce od splnění smlouvy, za jinými  účely (hlavně k ochraně zájmů a plnění zákonných povinností) můžeme údaje uchovávat déle

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, fakturační údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

K zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Tyto základní údaje potřebujeme, abychom vám mohli prostor zarezervovat, pronajmout a komunikovat s vámi. Dále musíme plnit právní povinnosti, hlavně z oblasti účetnictví a daní a kontroly hospodaření s veřejnými penězi.

Zároveň vám můžeme zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Odběr novinek si můžete nastavit ve svém účtu. Z odběru se můžete odhlásit i kliknutím na odkaz v každém newsletteru nebo se nám můžete ozvat napřímo.

REGISTRACE NA AKCI

Na našem webu nebo přímo v klientském účtu se můžete registrovat na akce KUMSTu.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

K provedení registrace na akci, zajištění účasti na akci, včetně související komunikace

Identifikační údaje, adresní údaje, fakturační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 1 měsíce od skončení akce, za jinými účely (hlavně k ochraně zájmů a plnění zákonných povinností) můžeme údaje uchovávat déle

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, fakturační údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

K zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Tyto základní údaje potřebujeme, abychom vás mohli přihlásit na naši akci a zajistit vám účast na ní. Pokud je akce placená, musíme také plnit zákonné povinnosti.

Zároveň vám můžeme zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Odběr novinek si můžete nastavit ve svém účtu. Z odběru se můžete odhlásit i kliknutím na odkaz v každém newsletteru nebo se nám můžete ozvat napřímo.

REZERVACE A KOUPĚ ČIPOVÉ KARTY NEBO MERCHE KUMSTU

Přes web KUMSTu si můžete zarezervovat čipovou kartu nebo zboží z merche, které si od nás koupíte až osobně. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje následně:

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K rezervaci karty nebo merche pro vaši možnou koupi

Identifikační údaje, kontaktní údaje, adresní
údaje, informace o smlouvě a jejím plnění

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce

Do 3 měsíců od provedení rezervace

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O PROSTORY V KUMSTU NEBO REZERVACI SÁLU ČI SHOWROOMU

Pokud se chcete stát součástí KUMSTu nebo si zarezervovat sál nebo showroom, můžete vyplnit formuláře pro zájemce o prostory v KUMSTu a dát nám vědět o vašich nápadech.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K uchování informací o zájemci za účelem možného uzavření nájemní či obdobné smlouvy

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní
údaje, informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce

Do 3 let od vyplnění registračního formuláře

Pokud máte zájem o pronájem prostor v KUMSTu, potřebujeme znát výše uvedené osobní údaje k tomu, abychom vás lépe poznali a vytvořili si představu o vašem působení v KUMSTu. Tyto
osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, avšak poskytnutím těchto informací si zajistíte, že budete informováni o výběru kreativců do KUMSTu a budete mít možnost s námi v KUMSTu dále spolupracovat.

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O POSKYTNUTÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Pokud máte zájem o individuální konzultace, můžete vyplnit formulář pro zájemce o konzultace a dát nám vědět o vašich nápadech. My se vám pak můžeme ozvat s konkrétní nabídkou konzultace.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K uchování informací o zájemci za účelem poskytnutí konzultace

Identifikační údaje, kontaktní údaje, informace o vaší tvorbě

Nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce

Do 3 let od odeslání formuláře

K poskytnutí individuální konzultace, včetně související komunikace

Identifikační údaje, fakturační údaje, kontaktní údaje, informace o vaší tvorbě, informace o smlouvě a jejím plnění, údaje nezbytné pro provedení platby

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 1 měsíce od poskytnutí konzultace, za jinými účely (např. k ochraně našich zájmů nebo k plnění zákonných povinností) můžeme vaše údaje zpracovávat i déle

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, fakturační údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

K zasílání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete newslettery dostávat

Pokud máte zájem o individuální konzultace, potřebujeme znát výše uvedené osobní údaje k tomu, abychom vás lépe poznali a vytvořili si představu o vašem působení v KUMSTu. Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, avšak poskytnutím těchto informací si zajistíte, že Vám můžeme sestavit nabídku individuálních konzultací na míru a budete mít možnost s námi v KUMSTu dále spolupracovat. Pokud se na konzultaci domluvíme, potřebujeme taky vámi poskytnuté údaje zpracovávat proto, abychom mohli splnit smlouvu o poskytnutí konzultace. Taky pak musíme plnit zákonné povinnosti.

Zároveň vám můžeme zasílat zajímavé novinky o KUMSTu a nabídky našich služeb (obchodní sdělení). Odběr novinek si můžete nastavit ve svém účtu. Z odběru se můžete odhlásit i kliknutím na odkaz v každém newsletteru nebo se nám můžete ozvat napřímo.

ODBĚR NEWSLETTERU

Prostřednictvím odběrového formuláře na našich stránkách máte možnost se přihlásit k odběru KUMST kreativního newsletteru.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K zaslání novinek o KUMSTu a nabídek našich služeb

Kontaktní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, nebo nechcete, abychom zpracovávali vaše kontaktní údaje

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme newslettery zasílat. Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v každém newsletteru.

NÁJEMNÍ, COWORKINGOVÉ SMLOUVY, SMLOUVY O KOMISNÍM PRODEJI, KOUPĚ KARTY A MERCHE A DALŠÍ SMLOUVY

Pokud si chcete pronajmout některé z prostor KUMSTu, potřebujeme s vámi uzavřít nájemní/coworkingovou smlouvu. Můžeme spolu uzavřít i jinou smlouvu (např. smlouvu o komisním prodeji, pokud budeme nabízet vaše umění veřejnosti, kupní smlouvu, pokud kupujete merch apod.).

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K uzavření a plnění smlouvy, včetně související komunikace

Identifikační údaje, adresní údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o pracovní pozici, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Do 1 měsíce od skončení smlouvy, za dalšími účely ale můžeme vaše osobní údaje uchovávat i déle, např. protože to po nás vyžaduje zákon.

K plnění zákonných povinností

Identifikační údaje, fakturační údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

K vašemu kontaktování v případě rizika narušení bezpečnosti pronajatého prostoru

Identifikační údaje, kontaktní údaje

Oprávněný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti našich budov a nájemců

Po dobu trvání nájemní/coworkingové smlouvy

Pokud se rozhodnete s námi uzavřít smlouvu, potřebujeme výše uvedené osobní údaje proto, abychom s vámi mohli smlouvu uzavřít, tuto smlouvu dále plnit, respektive kontrolovat plnění smlouvy z vaší strany a v rámci plnění smlouvy s vámi také komunikovat. Dále musíme plnit povinnosti stanovené právními předpisy.

Pokud s námi uzavřete nájemní/coworkingovou smlouvu pro zajištění bezpečnosti našich budov a nájemců prostor rovněž potřebujeme některé vaše výše uvedené osobní údaje, abychom vás mohli v případě ohrožení bezpečnosti kontaktovat.

PŘÍSTUP DO BUDOVY, KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI

Pro přístup do budovy budete potřebovat vstupní kartu nebo klíče. S vaším souhlasem si také můžeme okopírovat váš doklad totožnosti.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K umožnění vstupu do budovy a zajištění přehledu o přístupu do budovy

Identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje informace o smlouvě a o plnění smlouvy

Nezbytnost pro splnění smlouvy

Po dobu 3 let od odevzdání karty i klíče

Ke kopírování dokladu totožnosti pro účely zajištění bezpečnosti osob v prostorách KUMSTu, ochrany majetku a jiných právem chráněných zájmů

Identifikační údaje, adresní údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro pořízení kopie dokladu totožnosti

Do 10 let po termínu pronájmu prostor; v případě sporu do 10 let po skončení  oudního, správního či jiného řízení

K plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační údaje, adresní údaje, údaje o smlouvě a o jejím plnění oběma stranami

Nezbytnost pro splnění právních povinností

Po dobu stanovenou příslušnými zákony

Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vám mohli bezpečně vydat vstupní kartu a klíče od budovy, umožnit vám svobodný pohyb po budově, a zároveň abychom si zajistili přehled o přístupu do budovy. Také musíme plnit zákonné povinnosti.

S vaším souhlasem také vytvoříme kopii vašeho dokladu totožnosti (občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního pasu nebo jiného vašeho dokladu totožnosti), abychom mohli lépe zajistit bezpečnost osob v prostorách KUMSTu, chránit váš i náš majetek a jiné právem chráněné zájmy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme (tedy smažeme kopii dokladu).

KAMEROVÝ SYSTÉM

V KUMSTu se staráme o zabezpečení budov, majetku, který se uvnitř nachází, i vašeho zdraví. Proto jsme v budovách KUMSTu umístili několik kamer, které přenášejí obraz. Pokud dojde k incidentu, máme k dispozici po omezenou dobu i záznamy pro účely dokazování.

Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K ochraně našeho majetku a majetku nájemců, ochraně života a zdraví osob v budově

Kamerový obraz a záznam

Oprávněný zájem na ochraně majetku a života a zdraví osob

Po dobu 72 hodin od pořízení záznamu, v případě řešení incidentu i déle (po dobu nutnou pro ochranu našich práv a zájmů)

Z důvodu zajištění ochrany majetku i života a zdraví všech v budově kamery potřebujeme. Pokud by se vám to nelíbilo a chtěli byste z oprávněného důvodu svůj záznam smazat, můžete podat námitku proti zpracování osobních údajů. Postup najdete níže (v přehledu vašich práv).

OCHRANA NAŠICH PRÁV A ZÁJMŮ

Chceme chránit naše práva a zájmy, hlavně v případech, kdy spolu můžeme řešit sporné situace (porušení smluv, incidenty v budově apod.). Jak konkrétně v tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje?

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

K ochraně našich práv a zájmů

Informace posbírané v rámci spolupráce s vámi

Oprávněný zájem na ochraně našich práv a zájmů

Po dobu běhu promlčecích lhůt nároků ze smluv a jiných právních vztahů, standardně do 10 let od skončení spolupráce, v případě sporu i do 10 let od skončení sporu

Proti zpracování osobních údajů k ochraně našich práv a zájmů můžete podat námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme. Postup k podání námitky najdete níže.

KONTAKTOVÁNÍ S DOTAZY

Prostřednictvím e-mailu máte možnost se na nás obrátit s vašimi dotazy. V tomto případě vaše osobní údaje zpracováváme následně:

K čemu osobní údaje potřebujeme?

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Co nás ke zpracování osobních údajů opravňuje?

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Ke zodpovězení dotazu

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu

Do 1 roku od zodpovězení dotazu, příp. do 1 roku od poslední komunikace s námi ohledně příslušného dotazu

Uvedení těchto osobních údajů z vaší strany je zcela dobrovolné. Bez jejich uvedení vám však nemůžeme na váš dotaz odpovědět. Proti zpracování osobních údajů za tímto účelem máte právo podat námitku. Pokud bude vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich osobních údajů za tímto účelem přestaneme.

5. KDO MŮŽE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní dodavatelé mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie. Seznam konkrétních dodavatelů s přístupem k vašim osobním údajům si můžete kdykoliv vyžádat.

Tyto osoby můžou mít přístup k vašim osobním údajům:

 • zřizovatelé JICu, kteří mohou činnost JICu kontrolovat,
 • osoby zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů),
 • externí redaktoři, kteří nám mohou pomáhat s přípravou rozhovorů a reportáží,
 • speakeři a organizátoři, se kterými realizujeme pořádané akce,
 • osoby zajišťující rozesílání newsletteru,
 • externí odborníci, kteří vám v rámci využívání našich služeb mohou poskytnout odbornou pomoc,
 • externí účetní a auditoři (pokud potřebují mít pro splnění smluvních a zákonných povinností přístup k některým vašim osobním údajům),
 • právní a daňoví poradci, kteří jsou vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti,
 • osoby zajišťující služby platebního styku (portály pro online platby, banky apod.), které potřebujeme proto, abyste nám mohli pohodlně zaplatit,
 • osoby poskytující marketingové a grafické služby, které nám můžou pomáhat s přípravou marketingových kampaní,
 • orgány veřejné moci, kterým musíme nebo potřebujeme zpřístupnit vaše osobní údaje, např. správní orgány kontrolující využití veřejných prostředků, orgány činné v trestním řízení, finanční úřad apod.

Může se stát, že některý z našich partnerů (zejm. dodavatelů) sídlí mimo území EU. Pokud někdo má mít přístup k vašim osobním údajům, zajistili jsme, aby poskytoval vhodné záruky, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že vaše práva nebudou nijak omezena.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE U NÁS MŮŽETE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká práva týkající se zpracování vašich osobních údajů u nás můžete uplatnit. Ať už jde o jakékoliv právo, můžete ho u nás uplatnit jakkoliv chcete. Musí být akorát možné ověřit,  že žádost skutečně podáváte vy. Pokud chcete odpověď dostat co nejrychleji, zašlete prosím svou žádost na e-mail hello@kumst.cz.

Informace o profilování

Na našem webu může docházet k profilování. To znamená, že si vás můžeme pomocí osobních údajů, které o vás zpracováváme, zařadit do určitých skupin – např. uživatele účtu, osoby, které chodí pravidelně na akce apod. Díky těmto profilům máme lepší přehled o tom, kdo a jak náš web i služby využívá, díky čemuž můžeme web i naše služby vylepšovat. Na to, jak vám poskytujeme služby konkrétně vám, ale profilování vliv mít nebude. Pokud se vám profilování nelíbí, můžete nám dát poslat svou námitku.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete ho kdykoliv odvolat. Ideálně na adrese hello@kumst.cz. Pokud chcete odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů KUMSTu, nabídek služeb JICu), stačí se odhlásit z odběru obchodních sdělení kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení nebo v nastavení účtu KUMSTu.

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii vašich osobních údajů vám dáme bezplatně. Pokud byste měli zájem o více kopií, můžeme od vás požadovat nezbytnou úhradu nákladů.

Právo na opravu

Zjistili jste, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje? Pak máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Dále máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že její oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Ačkoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nebo požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ne vždy můžeme vaše údaje smazat. Někdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Pak vás ale budeme informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

Právo na omezení zpracování

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje nejsou přesné, můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; v tomto případě omezíme zpracování do doby posouzení, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, námitku proti přímému marketingu (oslovení s nabídkami služeb, newslettery), proti profilování

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, přímého marketingu nebo vás profilujeme, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat. Nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů přestaneme.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro plnění smlouvy, můžete nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. A dále abychom je případně předali dalšímu vámi vybranému správci osobních údajů.

Právo na stížnost

Myslíte si, že výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná? Nebo že jakýmkoliv způsobem porušujeme vaše práva? Můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů dostupného na stránce https://www.uoou.cz/.